Privacy verklaring

Rotterdam Runners verzamelen diverse gegevens die deelname aan de Roparun mogelijk maakt. Deze gegevens zijn nodig om elke deelnemer aan te melden als teamlid van de Rotterdam Runners.

1. De volgende gegevens worden verzameld:
 • Voor en achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en plaats
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer contact persoon
 • Medische klachten (Diabetes, Hart en vaatziekte)
 • Medicijnen

2. Inzage:
 • Iedereen heeft het recht om zijn eigen gegevens in te zien.
 • Gegevens worden zorgvuldig behandeld door het bestuur van de Rotterdam Runners. Deze gegevens moeten wij invoeren bij de Roparun voor deelname aan het evenement.
 • Medische gegevens zullen alleen binnen het bestuur besproken worden, bij bezwaar graag even aangeven bij de teamcaptain, als die niet besproken mag worden binnen het bestuur.
 • Wanneer gegevens van belang zijn bij een andere organisatie dan de Roparun of de Rotterdam Runners, word dit eerst besproken met de perso(o)n(en) waar van de gegevens verstrekt dienen te worden.
 • Gegevens worden doorgezonden via de mail (RotterdamRunners@gmail.com) doormiddel van een google formulier. De gegevens worden na het ontvangen en verwerken naar de Roparun vanuit de mail box verwijderd nadat ze zijn uitgeprint. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

3. Portretrecht:
 • Eenieder heeft recht op zijn of haar privacy, ook wanneer het gaat om foto’s en video’s en ander beeld/audio materiaal.
 • Tijdens de Roparun voorbereidingen en de Roparun zelf word er beeld en geluids materiaal gemaakt. Door deel te nemen aan dit evenement ga je er mee akkoord dat er beeld en geluidsmateriaal word gemaakt en gepubliceerd. De reden hiervan is, is dat het onmogelijk is om de deelnemers te ontwijken tijdens opnames (Tijdens een teammeeting of training kan hier wel rekening mee worden gehouden).
 • Foto’s van de Rotterdam Runners worden gepubliceerd op onze media kanalen. Facebook, Twitter en instagram, maar ook op onze team website www.rotterdamrunners.eu.
 • Op de team website worden er ook portret foto’s geplaatst met als doeleinde onze website bezoekers het team voor te stellen. Hier word alleen de naam en de functie in het team vermeld.
 • Foto’s die door gezonden worden aan de Roparun, of de doelen waar wij ons voor inzetten. Hiermee word onder andere een team foto als bedankje of een publicatie op de openbare media van de Roparun, of de ropareader bedoeld.
 • Foto’s en gegevens die naar derden worden verstuurd, daarvoor word eerst toestemming aan de betreffende teamleden gevraagd. Derden zijn alle bedrijven/personen buiten de Rotterdam Runners en de stichting Roparun.

4. Sponsors:
 • De sponsors zullen alleen met hun bedrijfslogo gepubliceerd worden op sociale media en de team website. Achter het logo komt er een link naar de website van het bedrijf. De contacten van dat bedrijf worden niet aan derden verstrekt.
 • Het bedrag dat de sponsor doneert, word niet kenbaar gemaakt naar derden. Dit blijft alleen in het team.
 • Wanneer er goederen opgehaald worden, kan het zijn dat wij een foto maken met de persoon die dit heeft toegezegd en/of heeft overhandigd. De foto word alleen met toestemming geplaatst op sociale media en de team website.

5. Donaties:
De volgende gegevens van u worden bewaard, deze gegevens kunnen alleen ingezien worden door het bestuur van onze stichting:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Betalings ID (kenmerk)
 • Bedrag donatie
 • IBAN
 • BIC

Alle gegevens worden verwerkt door:
Voorzitter/Teamcaptain Nathalie Visser
06 24 35 19 20
info@rotterdamrunners.eu